Latest Articles     
Research Article
Denicia  Atujona, Weijian  Liang, Shuanghu  Cai, huanying pang, Umar Faruk  Mustapha, Michael Essien  Sekyi, Emmanuel. D.  Abarike
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 8
Research Article
F.K.A.  Kuebutornye, Jiaming  Liao, Huanying Pang, Yishan Lu, S.  Ayiku, M.E.  Sakyi
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 7
Research Article
Essien Sakyi Michael, Junlin Wang, Huanying Pang, Jai Cai, Felix Kofi Agbeko Kuebutornye
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 6
Research Article
Haoran Li, Lanlan Liu, Jing Dai, Yihan Zhang, Fei Chen, Jizhong Han, Jianwen Hu, Bin Zeng, Bin He
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 5
Research Report
Xiaoyong Xie, Jinxiang Zhong, Sifa Li
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 4
Research Report
XiangLian Shen, Tetsuo Takano, Shenkui Liu, Yuanyuan Bu
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 3
Research Report
Liu Jie,, Zhuang Yufang, Chen Ting, Xie Weijia
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 2
Research Report
Gao Yuan, Fang Xiaoxiao, Jing Xinghui, Wang Junfeng
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 1
Research Article
Chunhe Zhao, Weixi Cui, Junsheng Meng, Xudong Zhang, Xiaoyu Zhao, Lei Wang, Zhanjun Dong
Genomics and Applied Biology, 2017, Vol. 8, No. 5
Research Report
Lina Wang, Donghai Cui, Xueyuan Zhao, Miao He
Genomics and Applied Biology, 2017, Vol. 8, No. 4
Pages1/6 « ‹ [1][2][3][4][5][6] »