Articles published with Aegilops tauschii
Hongshen Wan 1 , Jipeng Q 2 , Jun Li 1 , Zhefeng Zhang 1 , Jianmin Zheng 1 , Zhengsong Peng 2 , Wuyun Yang 1 , Shizhao Li 1
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 6
Jun Li 1 , Huiting Wei 2 , Xiaorong H 1 , Baorong L 3 , Wuyun Yang 1
Molecular Plant Breeding, 2010, Vol. 1, No. 3