Articles published with OsBADH2
Lili Wang, Qiang Peng, Jiali Li, Dashuang Zhang, Jianqiang W , Xue Jiang, Susong Zh
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 12