Articles published with AFLP
Tao Yan, Yusong G o , Zhongduo Wang , Li Li , Chuwu Li
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 60
Xiaoyong Xie 1 , Jinxiang Zhong 2 , Sifa Li 3
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 4
Bamigbegbin John, Olawuyi Jo e h, Jonathan Gbolagade
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 26
Weidong Shi, Wenjia Li, Hailing L o, Hongwei Kang, Jianhui Zho , Chuifang Yang
Molecular Plant Breeding, 2012, Vol. 3, No. 14
Weidong Shi , Ruikui H ang , Shengmao Zho , Faqian Xiong
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 7
Fang Wang 1,2 , Fangdi Li 1,2,3 , Jian Wang 1,2 , Yun Zho 1,2 , Haihong S n 1,2
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 4