Articles published with Biological diversity
Ying Han 1 , Yan Zhang 2 , Junyi Zhao 1,2 , Kai Cheng 1,2
Genomics and Applied Biology, 2017, Vol. 8, No. 2