Articles published with Cabbage
Yang Li 1,2 , Yuxiang Y an 2 , Yanyan Zhao 2 , Xiaochun Wei 2 , Qiuju Yao 2 , Wusheng Jiang 2 , Zhiyong Wang 2 , Shuangjuan Yang 2 , Xiaowei  Zhang 2 , Baoming Tian 1
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 5
Lilian Botelho Praca, Ana Cristina Meneses Mendes Gome , Glaucia Cabral, Erica Soares Martin , Edison Hyoiti S jii, Rose Gomes Monnerat
Bt Research, 2012, Vol. 3, No. 3