Articles published with Cluster analysis
Chunyang Meng 1,2 , Xiaochun Wei 1 , Yanyan Zhao 1 , Yuxiang Y an 1 , Shuangjuan Yang 1 , Zhiyong Wang 1 , Xiaowei Zhang 1 , Jiuwen S n 3 , Xiaolan Zheng 1 , Qiuju Yao 1 , Qiang Zhang 1
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 8
Shulin Zhang 1,2 , Li Tian 1 , Juan Li 2 , Cong Wang 1 , Dongsun  Lee 2 , Renhai  Peng 1 , Lijuan Chen 2
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 6
N. Jeyaraj 1 , S. Ravik mar 1 , C. Rajthilak 1 , S. Pra anna K mar 1 , P. Santhanam 2
International Journal of Marine Science, 2016, Vol. 6, No. 28
Asma Mahmoud Hamza 1 , Sumaia Mohamed Ahmed Ab ka hawa 2 , El Amin El Rayah 2
Journal of Mosquito Research, 2016, Vol. 6, No. 6
Frasat Saeed, Rana Husnain Shabbir, Jehanzeb Farooq, Muhammad Riaz, Khalid Mahmood
Cotton Genomics and Genetics, 2015, Vol. 6, No. 2
Rokib Ha an 1 , A K M H q e 2 , M Kamal Ho ain 1 , Nazmul Alam 1
Plant Gene and Trait, 2015, Vol. 6, No. 3
S. Rame h k mar 1 , T. Ar m gam 2 , C.R. Anandak mar 3
Plant Gene and Trait, 2013, Vol. 4, No. 2