Articles published with Development
Samuel Agele, Peter Aiyelari, Babadele Fam wag n, Jibola Adegboye, Elizabeth Oyeneyin
International Journal of Horticulture, 2018, Vol. 8, No. 13
Hengky Sumisto Halim
International Journal of Marine Science, 2017, Vol. 7, No. 25
Md. Simul Bh yan, Md. Shafiqul I lam
International Journal of Marine Science, 2017, Vol. 7, No. 16
Okunlola Adeyela, Adepoju Ol warotimi, Akinpetide Emman el
International Journal of Horticulture, 2016, Vol. 6, No. 17
Chen Xiaofeng 1,2 , Peng M 1,3 , Huang Fenglan 1,2 , Luo R i 4 , Zhao Yong 1 , Bao Ch ng ang 4 , Lei X e 1 , Li Y e 1
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 24
R.K. Maiti 1 , C.A. K mari 2 , N.C.  Sarkar 3
International Journal of Horticulture, 2016, Vol. 6, No. 7
Febriyansyah Sa tra 1,2 , Chia-Hung Yen 1 , Chi-Ying H ieh 3 , Tsung-Yin O 4 , Yenny Ri jani 2 , Wee-Keat Cheah 5 , Shao-Yang H 1
International Journal of Marine Science, 2016, Vol. 6, No. 4
Sekhar  C 1 , Kumaran  K 2 , Sekar  I 3
International Journal of Horticulture, 2015, Vol. 5, No. 11
A. Bello 1 , O. O. Alimi, M. L. Sonfada 1 , M.A. Umar 2 , J.E. On 1 , B.I Onyean i 3 , S.A Sheh 1
International Journal of Molecular Zoology, 2015, Vol. 5, No. 1
Jie Lv 1 , Hui Li 1 , Hongbo Li 1 , Qiong W 1 , Yan Zhang 2
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 5
Lei Ye 2 , Zhiguang Shi 1 , Pengtao  Gong 3 , Yongqi Li 3 , Xuanjun  Fang 3
Cotton Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 1