Articles published with Gene
Gong Jiyi, Zhang  Y bin, Li  Fei, He  Xiaohong, Zhang  Ximin, Yi  Yin
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 4
Yike Li 1 , Zhanwang Zh 1 , Hanwen Tong 1 , Chenguan Feng 1 , Fuhao Ning 1 , Ling Chen 1 , Juan Zo 1 , Yuqing Zhang 1 , Lijun Yang 2 , Chunbao Gao 1, 3
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 2
M.R. Dhiman, Siddharth Mo dgil, Chander Parka h, Raj K mar, Sandeep K mar
International Journal of Horticulture, 2018, Vol. 8, No. 8
Chunyang Meng 1,2 , Xiaochun Wei 1 , Yanyan Zhao 1 , Yuxiang Y an 1 , Shuangjuan Yang 1 , Zhiyong Wang 1 , Xiaowei Zhang 1 , Jiuwen S n 3 , Xiaolan Zheng 1 , Qiuju Yao 1 , Qiang Zhang 1
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 8
Houssem Ragmo n 1 , Abdrahmen Daado cha 2 , Najeh Benhlima 3 , Aabir Agili 1
International Journal of Clinical Case Reports, 2017, Vol. 7, No. 12
Kouassivi Accrobe y 1 , Marina Lidwine Olé 2 , Monique A. Dorkenoo 3 , Razaki Adiho O è 2,4 , Bruno Agnishola Akinro 2 , Aboubacar Sidick 2 , Martin C. Akogbeto 2,5 , Isabelle Glitho 6
Journal of Mosquito Research, 2017, Vol. 7, No. 11
Pallavi Sinha 1 , Abhishek Singh Nayyar 1 , Abhishek Karan 2 , R. Veena 3 , M.N. Kar nakar 3
International Journal of Clinical Case Reports, 2017, Vol. 7, No. 7
Dinesh Manohar Itha e, Manasmita Maharana, Swapan Kumar Tri athy
Genomics and Applied Biology, 2017, Vol. 8, No. 1
Zongfei Li 1,2,3,4 , Fang Wei 1,2, , Mengdie Cai 1,2 , Jie Zhang 1,2 , Zhenpeng Li 1 , Xuanjun Fang 1,2,3,4
Plant Gene and Trait, 2017, Vol. 8, No. 4
Zongfei Li 1,2,3,4 , Zhongqi W 1,2 , Zhenpeng Li 1,2 , Fang Wei 1,2 , Jie Zhang 1,2 , Mengdie Cai 1,2 , Xuanjun Fang 1,2,3,4
Legume Genomics and Genetics, 2017, Vol. 8, No. 2
Zongfei Li 1,2,3,4 , Mengdie Cai 1,2 , Zhenpeng Li 1 , Jie Zhang 1,2 , Fang Wei 1,2 , Xuanjun Fang 1,2,3,4
Legume Genomics and Genetics, 2017, Vol. 8, No. 1
Zongfei Li 1,2,3,4 , Jie Zhang 1,2 , Fang Wei 1,2 , Mengdie Cai 1,2 , Zhenpeng Li 1 , Xuanjun Fang 1,2,3,4
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 1
Maria Kanwal 1 , Faiz Ahmad Joyia 1 , Ghulam M tafa 1 , Muhammad Anjum Zia 2 , Iqrar Ahmad Rana 1 , Muhammad Sarwar Khan 1
International Journal of Horticulture, 2017, Vol. 7, No. 6
 Izhar llah 1 , Amin Ur Rehman 2 ,  Zaki llah 1 , Shahid Iqbal 1 ,  Shehzad 1 , Muhammad Mohib llah 3 ,  Irfan llah 3
International Journal of Horticulture, 2017, Vol. 7, No. 5
Bushra Ra hid, Samra Ko ar, Mehwish Yo af, Qurban Ali, Fareeha Fatima, Shehla Parveen, Arooj Ar had, Rimsh a, Nasim Ahmad, Tayyab H nain
Cotton Genomics and Genetics, 2016, Vol. 7, No. 3
Xiaoping Jia, Bingyou Fan, Dianyun Ho , Guoan Shi, Lingfeng Dai
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 2
Jie Zho , Yufeng Tao, Jian F , Qiang Zh ge
International Journal of Horticulture, 2011, Vol. 1, No. 4
Ding  Jing 1,2 , Xu  Li 1 , Du  Zhongj n 1 , Li  Zhiying 1
International Journal of Horticulture, 2011, Vol. 1, No. 3
Wu Zhongqi, Luo Sh ang, Zhang Jie, Yang Yiran, Wang S h an, Guo Lingy , Qian Jiangzhao, Huang Nannan, Xu Zhixia, Wu Hong ing, Wang R i ing, Zhang Wenfei
Bt Research, 2014, Vol. 5, No. 3
Yang R ifang 1 , Bai Jianjiang 1 , Piao Zhongze 1 , Lee Gang eob 2
Bt Research, 2014, Vol. 5, No. 2
Peizheng Wang, Lei Bian, Cong Cao
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 35
Yi Dai
Genomics and Applied Biology, 2010, Vol. 1, No. 5
Su Li 1,2 , Xinping Zh 1,2 , Kunci Chen 1 , Jian Zhao 1 , Debo Pan 1 , Kaibin Li 1
International Journal of Aquaculture, 2011, Vol. 1, No. 3
Li Zongfei 1,4 , Wei Fang 1,2 , Liu Zhen eng 1,2 , Zhou Wei 1,2 , Cai Mengdie 1,2 , Zhang Jie 1,2 , Fang X anj n 1,2,3,4
Plant Gene and Trait, 2016, Vol. 7, No. 10
Li Zongfei 1,4 , Liu Zhen eng 1,2 , Wei Fang 1,2 , Zhou Wei 1,2 , Cai Mengdie 1,2 , Zhang Jie 1,2 , Fang X anj n 1,2,3,4
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 32
Soleh Akram 1 , B. M. Nahid H ain 1 , Md. Abdullah Al Bari 1 , David J B rritt 2 , Mohammad Anwar Ho ain 1
Plant Gene and Trait, 2016, Vol. 7, No. 13
Chunhua H , Kai Li , Yuerong Wei, Guiming Deng, Chunyun Li, Ruibing K ang, Qiaosong Yang, Ganjun Yi
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 34
Sethi K 1 , Tripathy S K 2 , Lenka P C 1
International Journal of Horticulture, 2016, Vol. 6, No. 21
S.M. Zhang 1 , Y. G 1 , S.Y. W 2 , Y. Kang 3 , S. Li 3 , D. Zhang 3
Cancer Genetics and Epigenetics, 2016, Vol. 4, No. 2
Yajun S n, Xiaoxue Ye, Panpan  Li , Lee ImShik
Molecular Soil Biology, 2016, Vol. 7, No. 10
Cui Jinteng 1,2,3 , Yang X ezhen 1 , Zhang Kezhong 1,2,3 , Jia Y eh i 4
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 27
Williams M E
Maize Genomics and Genetics, 2016, Vol. 7, No. 2
Tripathy K , Mishra R , Mishra D , Mohanty K , Dash S , Swain D , Mohapatra M , Pradhan C , Panda S , Reshmi R , Mohanty R
Plant Gene and Trait, 2016, Vol. 7, No. 7
Tripathy Swapan  K 1 , Maharana M 1 , Ithape M 1 , Mohanty R 2 , Dash P 3 , Reshmi K R 3 , Ganik N 3 , Panda S 4
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 30
David Mbamba 1 , Kumbukani Mzengereza 2 , Wales Singini 2 , Fanuel Ka te 2 , Hastings Zidana 1
International Journal of Marine Science, 2016, Vol. 6, No. 31
Negi R K 1 , Joshi Bheem D tt 2 , 3 , Johnson J A 2 , Goyal S P 2
International Journal of Molecular Zoology, 2016, Vol. 6, No. 2
Muhammad Khalid 1 , Hidayat ur Rahman 2 , Farhatullah Farhat llah 2 , Ashiq Rabbani 3 , Mohammad Tahir 1 , Abdus Samad 1 , David A. Lightfoot 4
Plant Gene and Trait, 2016, Vol. 7, No. 5
Jiangpo Chen 1 , Testuo Takano 2 , Shenkui Li 1 , Yuanyuan B 1
Molecular Soil Biology, 2016, Vol. 7, No. 5
Subhojit Datta 1,2 , Gupta Pra oon al 1 , Kaashyap Mayank 1,3 , Kumar S 1,4
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 23
Boopathi M N 1, 2 , Sathish S 1 , Kavitha P 1 , Dachinamoorthy P 1 , Ravikesavan R 3
Cotton Genomics and Genetics, 2016, Vol. 7, No. 2
Amira Salah El-Din Hefny 1 , Osama Ahmad Aba 2 , Magdy M. El-Halafway 1 , Mohamed Wafeek 3 , Mohamed A. Abu El-Regal 4
International Journal of Aquaculture, 2016, Vol. 6, No. 6
Zeng Wei 1 , Cai Zhongq an 3 , Wang Yongliang 1 , Jiang Qig i 1 , Wang J n 1 , Li Sh rong 1 , Peng  L 1 , Qin Baoxiang 1,3 , Chen Bao han 1,2 , Li Rongbai 1,3 , Luo Jijing 1,2
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 12
M. A. Amani, N. Medjadi, B. Benlazaar
International Journal of Clinical Case Reports, 2016, Vol. 6, No. 23
Brhan Khiar Saleh 1,2 , Remmy W Ka ili 2 , Eduard George Mamati 2 , Kouadio Na er Yao 3 , Santie Magdalena deVillier 4 , Woldeamlak Araia 1 , Aggrey Bernard Nyende 2
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 11
Sofia Jabeen 1 , Ihsan Khaliq 1 , Jacques Togo 2 , Muhammad Sajjad 1 , Saif  l Malook 1
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 13
Henry K.  Njov , Ladislaus.W. Kahana, Elizabeth  Kamili, Gideon  Alfred, Rudolf  Mremi
International Journal of Molecular Evolution and Biodiversity, 2016, Vol. 6, No. 2
Pawar A K , Bachubhai Arjanbhai Mon ara
Plant Gene and Trait, 2016, Vol. 7, No. 1
Kabita Sethi, Swapan Kumar Tri athy, Prabhu Charan Lenka, Priyadarshini Mohanty
International Journal of Horticulture, 2016, Vol. 6, No. 2
Liangrong Jiang 1 , Bin X 1 , Rongyu H ang 1 , Fangyu Chen 1 , Kangmei Dong 1 , Yumin H ang 1 , Houcong Wang 1 , Yi Tao 1 , Jingsheng Zheng 1 , Xuanjun Fang 2,3
Plant Gene and Trait, 2015, Vol. 6, No. 6
Zhang C L 1 , Zhao N 1 , Wu S Y 3 , Song J 2 , Kang Y J 2 , Liu S 2 , Zhang D W 2
Cancer Genetics and Epigenetics, 2015, Vol. 3, No. 12
Abul Ba har 1 , Rokib Ha an 1 , Md. Kamal Ho ain 1 , Nazmul Alam 1 , Nguyen Vu Hong An 2 , A K M Mahmudul H q e 2
Plant Gene and Trait, 2015, Vol. 6, No. 7
Yuksel Bolek 1 , Khezir Hayat 1 , Adem Bardak 1 , MuhammadTehseen Azhar 2
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 10
Liliane Ngoune Tandzi, Eddy Lonard Ngonke
Maize Genomics and Genetics, 2015, Vol. 6, No. 2
F. Y , D. S , L. Cheng , X.F. Chen, J. Wang, Y. Wang
International Journal of Marine Science, 2015, Vol. 5, No. 61
Peng T C , Chen Y Y , Luo J Y , Zhao H , Mu L , Xie J , Wei S S , Xia Y Q , Tang H
Molecular Plant Breeding, 2015, Vol. 6, No. 20
Shashank K S 1 , Mamatha H R 1 , Prashantha C N 2
Computational Molecular Biology, 2015, Vol. 5, No. 5
Koohdar F 1 , Sheidai M 1 , Attar F 2 , Talebi Seyed-Mehdi 3
Molecular Plant Breeding, 2015, Vol. 6, No. 19
Madhav M S 1,2 , Siva Raju K 2 , Gaikwad K 3 , Vishalakshi B 1 , Murthy T G K 2 , Umakanth B 1
Molecular Plant Breeding, 2015, Vol. 6, No. 16
S.K. DATTA 1 , D. Chakrabarty 2
International Journal of Horticulture, 2015, Vol. 5, No. 21
Khobondo  J O , Ngeno  K , Kahi  A K
Genomics and Applied Biology, 2015, Vol. 6, No. 6
Fang Wang, Hui Yang, Min Zhang, Shaojun Zhang
Cancer Genetics and Epigenetics, 2015, Vol. 3, No. 10
Wang F, Zhang M, Wen Y H, Zhang S J
Cancer Genetics and Epigenetics, 2015, Vol. 3, No. 7
Wei Y J 1 , Liu P P 2 , Li S 1 , Zhang B 1 , Zhang Y 1
Cancer Genetics and Epigenetics, 2015, Vol. 3, No. 8
Chandra Mohan Singh 1,2 , Ajay Kumar Singh 3 , S.B. Mi hra 3 , Anil Pandey 3 , Binod K mar 1
Legume Genomics and Genetics, 2015, Vol. 6, No. 4
Limin Chen 1 , Daisuke T gama 2 , Tetsuo Takano 2 , Shenkui Li 1
Cell Biology and Biophysics, 2015, Vol. 4, No. 1
Shanshan Jia, Yanjun Wei, Hongbo Li , Jingyuan F , Fang Wang, Yan Zhang
Cancer Genetics and Epigenetics, 2015, Vol. 3, No. 3
Li Jie, Huang Yan, Liu Hongbo, Lu Mingming, Wang Yihan, Zhang Yan
Cancer Genetics and Epigenetics, 2015, Vol. 3, No. 5
Adeyeye S A O 1 , Oyewole O B 1 , Obadina A O 1 , Omemu A M 2 , Adeniran O E 1 , Oyedele H A 1 , Abayomi S O 1
International Journal of Aquaculture, 2015, Vol. 5, No. 15
Olufeagba S O 1 , Raji A 2 , Majumda K C 3 , Ravinda K 3 , Okomoda V T 1
International Journal of Aquaculture, 2015, Vol. 5, No. 13
S. K. Jindal, D. Ka r, S. Dhaliwal, N. Chawla
International Journal of Horticulture, 2015, Vol. 5, No. 5
Rokib Ha an 1 , A K M H q e 2 , M Kamal Ho ain 1 , Nazmul Alam 1
Plant Gene and Trait, 2015, Vol. 6, No. 3
Shafina Haq e, Pritesh Roy, A. Anandan, S. Samantaray, S.K. Pradhan, O.N. Singh
Rice Genomics and Genetics, 2015, Vol. 6, No. 2
Jian Song, Rongguo Li, Yue Zhao, Si Li , Yujuan Kang, Dongwei Zhang
Computational Molecular Biology, 2015, Vol. 5, No. 2
Yue Zhao, Rongguo Li, Jian Song, Dongwei Zhang
Cancer Genetics and Epigenetics, 2014, Vol. 2, No. 2
Yan Zhang
Cancer Genetics and Epigenetics, 2013, Vol. 1, No. 1
Yanhua Wen 1 , Dongwei Zhang 2 , Hongbo Li 1 , Fang Wang 1 , Yan Zhang 1
Cancer Genetics and Epigenetics, 2015, Vol. 3, No. 2
Jie Lv 1 , Hui Li 1 , Hongbo Li 1 , Qiong W 1 , Yan Zhang 2
Cancer Genetics and Epigenetics, 2014, Vol. 2, No. 1
Jie Lv 1 , Hongbo Li 1 , Qiong W 1 , Yan Zhang 2
Cancer Genetics and Epigenetics, 2013, Vol. 1, No. 2
Neha Pandey 1 , Firoz Ho ain 1 , Krishan K mar 2 , Ashish Vi hwakarma 1 , Vignesh M th amy, Kanchikeri Manjaiah 1 , Pawan Agrawal 3,4 , Satish G leria 5 , Sallaram Reddy 6 , Nepolean Thir nav kkara , Hari G ta 1,7
Molecular Plant Breeding, 2015, Vol. 6, No. 3
Maibam A 1 , Tyagi A 2 , Satheesh V 1 , Mahato AK 1 , Jain N 1 , Raje RS 2 , Rao AR 3 , Gaikwad K 1 , Singh NK 1
Molecular Plant Breeding, 2015, Vol. 6, No. 7
Takuya Morimoto 1 , Koki Yonem hi 2 , Hironori Ohni hi 2 , Kiyoshi Banno 3
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2014, Vol. 4, No. 2
M. R. Dhiman, Chander Parka h, Raj K mar, M S G leria, Munish Dhiman
Molecular Plant Breeding, 2015, Vol. 6, No. 2
Inne Sa mita
International Journal of Clinical Case Reports, 2015, Vol. 5, No. 7
D. S n 1,2 , X. He 2
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 15
Sajad Zargar 1 , Muslima Nazir 2 , Nancy G ta 1 , Sufia Farhat 1 , Reetika Mahajan 1 , R K Salgotra 1 , Randeep Rakwal 3,4,5 , Ganesh Agrawal 4,5 , Rakeeb Mir 6
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 14
Tesfamichael Te famichael 1,2 , S. M. Githiri 2 , R. W. Ka ili 2 , R.A. Skilton 3 , M. Solomon 3 , A.B. Nyende 2
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 13
Anderson Mayfield 1,2 , Yi-Hsuan Chen 3 , Chang-Feng Dai 3 , Chii-Shiarng Chen 1,4,5
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 50
Christopher Navarro 1 , Yang Yang 1 , Amita Mohan 2 , Nathan Grant 2 , Kulvinder S. Gill 2 , Devinder Sandh 1
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 8
C. Olweny 1,2,4 , J. Jamoza 2 , M.M. Dida 3 , W. Kimani 4 , J. Nj g na 4 , D. Githae 4 , B. Kiawa 4 , N. Yao 4 , L. Ko ambo 5 , C. Sally 6 , P. Okori 1
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 6
Ramesh Go al, Subazini Thanka wamy Ko alai, Rajadurai Chinna amy Per mal, Palani Kannan Kandavel
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 4
Baoxing Wang 1 , Bo S n 1 , Xinxin Zhang 1 , Shenkui Li 1 , Tetsuo Takano 2 , Yuanyuan B 1
Molecular Soil Biology, 2014, Vol. 5, No. 2
Bapuji Divya 1 , T.S. Aghora 2 , N. Mohan 2 , D.C. Lakshman Reddy 2 , C. A wath 2
International Journal of Horticulture, 2014, Vol. 4, No. 10
Larisa Yakovleva, Olga Mat zok, Igor K znet ov, Vira T el yko
International Journal of Molecular Medical Science, 2014, Vol. 4, No. 3
Nancy G ta 1 , Sajad Majeed Zargar 1 , Moni G ta 2 , S.K. G ta 3
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 3
Jie Lv 1 , Hui Li 1 , Hongbo Li 1 , Qiong W 1 , Yan Zhang 2
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 5
Domnic Mijele 1 , Isaac Lekolool 1 , Francis Gak ya 1 , Irmgard Mo er 4 , Kazwala R dovick 5 , Otiende Mo e 1 , Tanner Manfred 1
International Journal of Molecular Ecology and Conservation, 2014, Vol. 4, No. 2
Shahinur Sheikh I lam 1 , Md. Saifuddin Shah 2 , Md. Lifat Rahi 2
International Journal of Aquaculture, 2014, Vol. 4, No. 9
Siva Kumar Vavila alli 1 , Celine V A 2 , Sreelathakumai I 2
Legume Genomics and Genetics, 2014, Vol. 5, No. 2
Supriyo Chakraborty, Prosenjit Pa l
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 2
Jie Lv 1 , Hongbo Li 1 , Hui Li 1 , Qiong W 1 , Yan Zhang 2
Computational Molecular Biology, 2013, Vol. 3, No. 4
K. Radha Rani, K. Ravinder Reddy, Ch. Surender Raj
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 1
Y. Wang 1 , X.Z. H ang 1 , X.X. W 1 , Q.Z. Li 2 , B. L o 2 , J.T. Zh 1
International Journal of Aquaculture, 2013, Vol. 3, No. 1
Muhammad Jamil 1 , Iqrar Ahmad Rana 2 , Zulfiqar Ali 1 , Faisal Saeed Awan 2 , Zaigham Shahzad 1 , Abdus Salam Khan 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 36
Sivakumar Vavila alli 1 , V.A. Celine 1 , Shrishail D ggi 2 , Sanjeev Padaki atil 3 , Santoshkumar Magad m 4
Legume Genomics and Genetics, 2013, Vol. 4, No. 4
Soumeya Fedala, Mahdi Haddam, Farida Chentli, Lakhdar Griene, Mohamed Chiko che, Radhia Rida
International Journal of Clinical Case Reports, 2013, Vol. 3, No. 16
Bangaremma S. Wadeyar, Lokesha R , Gayatree G S , Sharanamma Sharanamma
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 33
Jie Lv 1 , Hongbo Li 1 , Qiong W 1 , Yan Zhang 2
Computational Molecular Biology, 2012, Vol. 2, No. 2
Amrish H. Antre, Ramesh S. Bhat, N. P h alatha
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 27
Asifa Wali 1 , Mudasir Syed 2 , Bilal Bhat 1 , Masood-ul Hassan Balkhi 1 , Farooz Bhat 1 , Mohd Darzi 3
International Journal of Aquaculture, 2013, Vol. 3, No. 24
Yanal Alk dd i 1 , M.R. Rao 1 , S.S. Patil 1 , Mukund Jo hi 2 , T.H. Gowda 3
International Journal of Molecular Evolution and Biodiversity, 2013, Vol. 3, No. 5
Quan Zhao 1,2 , Fei He 1 , Reeves J Malcolm 3 , Pan Qi hong 1 , Changqing D an 1 , Jun Wang 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 31
Yanal alk dd i, Patil S S , Manjula S M , Patil B C , Nadaf H L , Nandihali B S
Plant Gene and Trait, 2013, Vol. 4, No. 17
Yanal Alk dd i, S.S Patil, S.M. Manj la, B.C Patil, K.J. Prane h, S. Rajeev, P. Swathi, H.M. Ranganatha
Bt Research, 2013, Vol. 4, No. 5
Yanal Alk dd i, S.S. Patil, S. M. Manj la, B. C. Patil, H. L. Nadaf, B. S. Nandihali
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 25
Udaykumar Kage 1 , M.C. Wali 2 , Deepa Madalageri 3 , Prakash Natikar 1 , Prakash Ganga hetty 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 18
Yun Yang 1 , Junwen Chen 1 , Ming Zhao 1 , Cuiting Li 1 , Zhengui Meng 1 , Jianjun Wang 1 , Zhongjian Chen 2 , Guanghui Zhang 1 , Shengchao Yang 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 21
Murali Kannan M, Jeevanandam Vanitha, Shuye Jiang, Srinivasan Ramachandran
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 15
J.A Soaga, A.L.A. Shot yo, J.G. Fatoki
International Journal of Molecular Evolution and Biodiversity, 2013, Vol. 3, No. 2
Benson otarigho, Mofolusho O. Falade
Journal of Mosquito Research, 2013, Vol. 3, No. 9
Kiranjeet Singh 1 , Aswathy Go inathan 2
International Journal of Molecular Veterinary Research, 2013, Vol. 3, No. 5
H. M. Ranganatha 1 , Shreekanth S Patil 3 , Manjula S M 3 , Arvindkumar B N 2
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 10
S. Rame h k mar 1 , T. Ar m gam 2 , C.R. Anandak mar 3
Plant Gene and Trait, 2013, Vol. 4, No. 2
Udaykumar Kage 1 , Deepa Madalageri 1 , Laxman Malakannavar 2 , Prakash Ganaga hetty 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 9
Li­lian Botelho Praca, Carla Ferreira Caixeta, Ana Cristina Menezes Mendes Gome , Rose Gomes Monnerat
Bt Research, 2013, Vol. 4, No. 1
Elsayed E Hafez 1 , Usama M 2 , Ubdul -Raho f 2 , Salahedin G Ali 2 , Elsayed K Bakhiet 2
Genomics and Applied Biology, 2013, Vol. 4, No. 2
Saba B khari, Nusrat Nabi Khan, Parul G ta, A. K. Da , Gulzar Ahmad Raher, D. Chakraborty, Akilesh Pandey
International Journal of Molecular Zoology, 2013, Vol. 3, No. 3
Hu L , Xuzhen H ang , Jintian Zh , Yan Wang
International Journal of Marine Science, 2011, Vol. 1, No. 2
Laxman Malakannavar 1 , G. Shanthak mar 2 , Thimmanna P. Ontagodi 2 , Udaykumar Kage 2 , Prakash Ganga hetty 2 , Sateesh Adiger 2
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 3
Xiantao Ai, Xueyuan  Li, Junduo  Wang, Juyun  Zheng , Hong  Sha, Tuerxunjiang , Likun  D o, Ming  Mo
Cotton Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 2
Hua Cai 1 , Qingqing Li 1,2
Triticeae Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 4
Lijun Gao 1,2 , Meng Zho 1,2 , Rentian Chen 1 , Hanliang Gao 1 , Qun Yan 1 , Weiyong Zho 2 , Guofu Deng 1,2
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 10
Siddra Ijaz, Iqrar Ahmad Rana, Iqrar Ahmad Khan
Bioscience Methods, 2012, Vol. 3, No. 9
Shen Chen 1 , Jie Zhong 1,2 , Xiaoyuan Zh 1 , Jianyuan Yang 1 , Shengyuan W 1 , Liangying Dai 2 , Liexian Zeng 1
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 9
Jinpeng Geng, Duofang Li, Tianguang Cao, Yafei Chen, Chunlei H , Jin Li, Xuzhao Wang, Yong Zhan
Molecular Plant Breeding, 2012, Vol. 3, No. 13
Mengxiang Tian 1,2 , Tao Chen 1 , Yadong Zhang 1 , Zhen Zh 1 , Ling Zhao 1 , Qingyong Zhao 1 , Lihui Zho 1 , Yanping Wang 1 , Cailin Wang 1
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 8
Qingmei Zheng, Chunyan Han, Rushu Wen, Yanmei Zhong, Qiongfeng Yao, Yuwen Ho
International Journal of Aquaculture, 2012, Vol. 2, No. 5
Bhavani P 1 , Harinikumar K M 1 , Shashidhar H E 1 , Sajad Majeed Zargar 2
Maize Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 3
Rongxian H ang, Zhikang Tang, Shixing G o, Yingze Ni
Genomics and Applied Biology, 2012, Vol. 3, No. 1
Shikai H , Hongjian Tao, Qian Qian, Longbiao G o
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 7
Shenping X 1,2 , Xiaorong Li 1 , Jingmei Li 1 , Guoping Wang 3 , Fangqing Lian 2 , Feixiong Liao 1
Plant Gene and Trait, 2012, Vol. 3, No. 7
Yi Fan 1 , Anzhu Y 1 , Yun Y 2 , Xinhuan Han 2 , Guangqian Xing 2 , Xin Cao 2
International Journal of Molecular Medical Science, 2012, Vol. 2, No. 1
Tawanda Tarakini, Xingxing Liang
International Journal of Molecular Ecology and Conservation, 2012, Vol. 2, No. 1
Yu Zhang, Shiqie Bai, Cong Li, Daxu Li, Yongchang Deng, Yongxin Wang
Maize Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 2
Cuiting Yan 1 , Qingsheng H ang 2 , Fen Zhang 1 , Ying Fang 1
International Journal of Molecular Evolution and Biodiversity, 2012, Vol. 2, No. 1
Korori A. A. So dabeh 1 , Azadfar Davo d 2 , Shirvany Ano hirvan 3 , Valipour K. Ho ein 4 , Matinizadeh Mohammad 5
Plant Gene and Trait, 2012, Vol. 3, No. 8
Abdul Lateef Shot yo, I. A. Ayodele
International Journal of Molecular Ecology and Conservation, 2012, Vol. 2, No. 2
Yumei Dong 1 , Renxiang Wang 3 , Zhengnan Li 1 , Cheng Qi 1 , Baogang Li 1 , Rulan D an 1 , Yating Li 1,2
Bioscience Methods, 2012, Vol. 3, No. 3
Xianju Wang 1,2 , Xuelin Tan 1 , Guojun Shao 2 , Hui Ma 3 , Yajun Chen 2 , Cheng Zhang 2 , Wenqi Shang 2
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 4
Sehroon Khan, Lihua G o, Yushanjiang Maimaiti, Mahmut Mijit, Dewen Qi
Molecular Plant Breeding, 2012, Vol. 3, No. 7
Siddra Ijaz, Naweed Anj m, Iqrar Ahmad Rana, Iqrar Ahmad Khan
Molecular Plant Breeding, 2012, Vol. 3, No. 5
Maosheng Li 1,2 , Qian Zho 3 , Junjiao Ping 2 , Zhen Zhang 2 , Gang Qian 2
Triticeae Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 1
Jinbin Li 1 , Ding Li 2 , Yiding S n 2 , Minghui X 2
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 3
Xiangnan Ji 1 , Bo Li 3 , Wen Zhang 2 , Chengjun Yang 3 , Jun Wang 1
Molecular Plant Breeding, 2012, Vol. 3, No. 3
Juansheng Ren 1 , Yuchao Y 1,2 , Fangyuan Gao 1 , Lihua Zeng 2 , Xianjun L 1 , Xianting W 1 , Wengui Yan 3 , Guangjun Ren 1
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 1
Chunxiu Ye 1,2 , Jianxin Ni 1 , Jianqiang Lv 1 , Lin Wang 1 , Rong Li 1 , Huping Zhang 1
Plant Gene and Trait, 2012, Vol. 3, No. 4
Sumana Banerjee 1 , Moumita Da 1 , Reyazul Rouf Mir 2 , Avijit K nd 3 , Niladri To dar 3 , Debabrata Sarkar 3 , Mohit K Sinha 3 , Harindra S Balyan 1 , Pushpendra K G ta 1
Molecular Plant Breeding, 2012, Vol. 3, No. 2
Yinghong He 1 , Guoxing Zo 1,2 , Yuchun Rao 1 , Jiang H 1 , Jian Li 1 , Zhenyu Gao 1 , Longbiao G o 1 , Li Zh 1 , Qian Qian 1
Plant Gene and Trait, 2011, Vol. 2, No. 4
Weihua Long, Maolong H , Jianqin Gao, Huiming P , Song Chen, Jiefu Zhang, Cunkou Qi
Genomics and Applied Biology, 2011, Vol. 2, No. 6
Song Chen, Jiefu Zhang, Huiming P , Aijuan Shen, Xiaoying Zho , Weihua Long, Maolong H , Cunkou Qi
Plant Gene and Trait, 2011, Vol. 2, No. 3
Jing X 1 , Xue Han 1 , Xiaogen Pan 2 , Jiliang Pang 1
Plant Gene and Trait, 2011, Vol. 2, No. 1
Jing Wang 1,2 , Liwei Zhang 1,3 , Chunyan Li 1 , Yuhua Li 2 , Qingshan Chen 1,3 , Guohua H 1,3
Computational Molecular Biology, 2011, Vol. 1, No. 2
Xiaofei Tang 1 , Lijun Li 1 , Mingjie Gao 1 , Zhe Yang 1 , Guofeng P 1 , Lei Zhang 1 , Lai Wei 2
Legume Genomics and Genetics, 2011, Vol. 2, No. 3
Parul Goyal, Stuti G rtoo
GMO Biosafety Research, 2011, Vol. 2, No. 1
N.B., Afolabi-Balog n, H.M., In wa 2 , I., Sani 2 , M.F., I hiyak 3 , M.T., Bakare-Od nola 4 , A.J., Nok 1 , L., van Emmene 5
Cotton Genomics and Genetics, 2011, Vol. 2, No. 1
Meihua Zhang 1 , Lianyong Wang 1 , Linhui Dong 1 , Bo S n 1 , Xinxin Zhang 1 , Takano Tet o 2 , Shenkui Li 1,2
Molecular Soil Biology, 2011, Vol. 2, No. 2
Tao Wang 1 , Xue Han 1 , Mengqing Zhao 1 , Takano Tet o 2 , Shenkui Li 1,2
Bioscience Methods, 2011, Vol. 2, No. 5
Aiguo Xin 1 , Le Li 2 , Mingwang Zh 2 , Haisheng Miao 1 , Chenhong Shi 2 , Dufang Liao 1 , Yongqin Yang 1 , Huachun Li 1
Molecular Pathogens, 2011, Vol. 2, No. 1
Xiaolei Li 1,2 , Hua Tang 1 , Dongdong Li 1 , Liheng Ho 2
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 12
Xiaoxue Pan 1,3 , Hongbo Yan 2 , Meiru Li 1 , Guojiang W 1 , Huawu Jiang 1
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 9
Qingjie G an 1,2 , Lin Li 1 , Takano Tet o 2 , Shenkui Li 1
Genomics and Applied Biology, 2011, Vol. 2, No. 1
Weidong Shi , Ruikui H ang , Shengmao Zho , Faqian Xiong
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 7
Fang Wang 1,2 , Fangdi Li 1,2,3 , Jian Wang 1,2 , Yun Zho 1,2 , Haihong S n 1,2
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 4
Jinteng C i 1 , Bingxu Chen 2 , Yingyao Shi 3 , Rong Zhang 4 , Hui Wang 2 , Yiliang Qian 3 , Haiyan Li 2 , Linghua Zh 2 , Zhikang Li 2 , Yongming Gao 3
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 1
Dong Y 1,2 , Haibing W 3 , Wentao Yang 1,2 , Pengtao Gong 2 , Youzhi Li 1 , Degang Zhao 3
Plant Gene and Trait, 2010, Vol. 1, No. 4
Xianqun H ang 1 , Minhua Jiang 1 , Jian Chen 2,3 , Zhenyu Zh 1 , Li Li 1 , Yingping Dong 1 , Zhongping Lin 2
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 5
Zhimin Dong, Shuming Wang, Jia Li , Zhi Li, Zhigang Yi
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 6
Ying Ma, Haichao Li, Dagang Wang, Ning Li , Haijian Zhi
Legume Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 8
Rongbai Li 1,5,6 , Lishu Li 1,6 , Sumei Wei 2 , Yanping Wei 3 , Yingzhi Chen 1,5,6 , Delang Bai 4 , Lang Yang 1 , Fengkuan H ang 2 , Weili L 1 , Xiangjun Zhang 1 , Xiaoyong Li 5 , Xinqing Yang 5 , Yuanwen Wei 1
Molecular Entomology, 2010, Vol. 1, No. 1
Dequan S n, Yulin H , Lubin Zhang, Yiwei Mo, Jianghui Xie
Molecular Pathogens, 2010, Vol. 1, No. 1
Xu Xiang 1 , Zhan'ao Deng 2 , Qifa Zheng 3 , Cunxian Chen 3 , Frederick G. Gmitter Jr 3
Bioscience Methods, 2010, Vol. 1, No. 1
Xin Li , Zhou Yang, Guanjun Gao, Yongjun Lin, Xueping Zh , Jianyou Y , Yuqing He
Molecular Plant Breeding, 2010, Vol. 1, No. 2