Articles published with Grain size
Zeng Wei 1 , Cai Zhongq an 3 , Wang Yongliang 1 , Jiang Qig i 1 , Wang J n 1 , Li Sh rong 1 , Peng  L 1 , Qin Baoxiang 1,3 , Chen Bao han 1,2 , Li Rongbai 1,3 , Luo Jijing 1,2
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 12
R. N. Kenghe 1 , K. R. Kenghe 2 , P.M. Nimkar 3 , S.S. Shirkole 1
Legume Genomics and Genetics, 2013, Vol. 4, No. 2