Articles published with HLA
Sarfaraz Khan Marwat 1 , Fazal-ur- Rehman 2 , Kamran I haq 3 , Imdad Ullah 1 , Asghar Ali Khan 1 , Salma Shaheen 1 , Said Salman 1 , Mohammad M nir 1 , Abdur Rehman 1
International Journal of Horticulture, 2017, Vol. 7, No. 25
Salih Hassan Jazza 1 , Hamid.T. Al-Saad 2 , Abdul-Hussain.Y. Al-Adh b 3
International Journal of Marine Science, 2016, Vol. 6, No. 3
Changqing Qi , Jizhang Zho , Xiao-an Cao, Fuying Zheng, Guozhen Lin, Xiaowei Gong
International Journal of Molecular Veterinary Research, 2013, Vol. 3, No. 7
Harapan Hara an 1,2 , Jonny K. Fajar 2 , Said A. Khalil llah 2 , Wira Winardi 2,3 , Kurnia F. Jamil 1
Journal of Mosquito Research, 2013, Vol. 3, No. 1