Articles published with Lines
Pawar A K , Bachubhai Arjanbhai Mon ara
Plant Gene and Trait, 2016, Vol. 7, No. 1
D.S. Ki hor, K. Arya, Shrishail D ggi, Santoshkumar Magad m, N.R. Raghavendra, Challa Venkate hwaral , Peddi Reddy
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 35
Yanal Alk dd i, S.S.  Patil, S.M.  Manj la, B.C.  Patil, H.L.  Nadaf, B.S.  Nandihali
International Journal of Molecular Ecology and Conservation, 2013, Vol. 3, No. 6
Yanal Alk dd i, S.S.  Patil, S.M.  Manj la, B C. Patil, H.L.  Nadaf, B.S.  Nandihali
International Journal of Molecular Evolution and Biodiversity, 2013, Vol. 3, No. 6
Yanal alk dd i, Patil S S , Manjula S M , Patil B C , Nadaf H L , Nandihali B S
Plant Gene and Trait, 2013, Vol. 4, No. 17
Yanal Alk dd i, S.S. Patil, S. M. Manj la, B. C. Patil, H. L. Nadaf, B. S. Nandihali
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 25
Dewei Yang 1,2 , Yadong Zhang 1 , Zhen Zh 1 , Tao Chen 1 , Qingyong Zhao 1 , Shu Yao 1 , Ling Zhao 1 , Wenyin Zh 1 , Cailin Wang 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 13
Udaykumar Kage 1 , Deepa Madalageri 1 , Laxman Malakannavar 2 , Prakash Ganaga hetty 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 9
Netra Hiremath 1 , G. Shantak mar 1 , Sateesh Adiger 1 , Laxman malkannavar 2 , Prakash Ganga hetty 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 6
Weihua Long, Maolong H , Jianqin Gao, Huiming P , Song Chen, Jiefu Zhang, Cunkou Qi
Genomics and Applied Biology, 2011, Vol. 2, No. 6
Zhaobin Jing 1,2 , Yu Chen 1 , Dajian Pan 1 , Yanying Q 3 , Zhilan Fan 1 , Jianyou Chen 1 , Chen Li 1
Rice Genomics and Genetics, 2011, Vol. 2, No. 1