Articles published with Linkage disequilibrium
Yulong Xiao 1 , Chuanyuan Y 1 , Jonalyn M.  Yabe 2 , Jianguo Lei 1 , Xiaoling Wang 1 , Zhiquan Wang 1 , Hongping Chen 1 , Dindo A. Tabanao 2
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 38
Lihua Li 1,2 , Lixin Wang 1 , Ji Yao 2 , Yonglian Zheng 2 , Changping Zhao 1
Molecular Plant Breeding, 2010, Vol. 1, No. 5