Articles published with Medicago
Gong Jiyi, Zhang  Y bin, Li  Fei, He  Xiaohong, Zhang  Ximin, Yi  Yin
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 4
Zongfei Li 1,2,3,4 , Fang Wei 1,2, , Mengdie Cai 1,2 , Jie Zhang 1,2 , Zhenpeng Li 1 , Xuanjun Fang 1,2,3,4
Plant Gene and Trait, 2017, Vol. 8, No. 4
Yahia No rredine, Ali  Naima, Habouche Dalila, Semache Habib, Saad Karim, Fyad-Lamèch Zohra
Molecular Plant Breeding, 2015, Vol. 6, No. 5