Articles published with Mixed linear model
Lihua Li 1,2 , Lixin Wang 1 , Ji Yao 2 , Yonglian Zheng 2 , Changping Zhao 1
Molecular Plant Breeding, 2010, Vol. 1, No. 5