Articles published with Molecular evolution
Yi Fan 1 , Anzhu Y 1 , Yun Y 2 , Xinhuan Han 2 , Guangqian Xing 2 , Xin Cao 2
International Journal of Molecular Medical Science, 2012, Vol. 2, No. 1
Xiaofeng Wang, Nana Li , Kongshu Ji
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2012, Vol. 2, No. 2