Articles published with Mutant
K.K. Panigrahi 1 , S.C. Swain 1 , A. Mohanty 2 , B. Bai akh 1
Molecular Plant Breeding, 2015, Vol. 6, No. 9
Prakash Natikar, Madhusudan K, Udaykumar Kage, Nadaf L, B Motagi
Plant Gene and Trait, 2013, Vol. 4, No. 16
Yinghong He 1 , Guoxing Zo 1,2 , Yuchun Rao 1 , Jiang H 1 , Jian Li 1 , Zhenyu Gao 1 , Longbiao G o 1 , Li Zh 1 , Qian Qian 1
Plant Gene and Trait, 2011, Vol. 2, No. 4
Dong Y 1,2 , Haibing W 3 , Wentao Yang 1,2 , Pengtao Gong 2 , Youzhi Li 1 , Degang Zhao 3
Plant Gene and Trait, 2010, Vol. 1, No. 4
Baomei W , Hongxia Li , Bo Zhao, Xing Tong, Qingmu Zhao, Ping Wan
Legume Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 7
Shengbo He 1 , Wei He 2 , Hongqi Chen 3 , Xudong Zh 3 , Jun Yang 2 , Xiaohe H 2 , Da L o 1,2
Rice Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 1