Articles published with Nigeria
Ezihe Kingsley Eb ka 1 , Egbuche Micheal Ch kw di 2 , Job Uka 1 , Friday Maduka Chikezie 3 , Joseph Uche An mba 1 , Edith N. Nwankwo 2 , Chukwuzoba Anthony Obinna 4 , Chukwudi Christian Umenzekwe 5 , Ejehu Zika Uchenna 2 , Inya Agha Ifeoma Stella 6
Journal of Mosquito Research, 2017, Vol. 7, No. 6
E.N. Nwankwo 1 , P.N. Okorie 2 , C.T. Acha 1 , O.E. Okonkwo 1 , U.C. Nwangw 3 , Ebuka K. Ezihe 3
Journal of Mosquito Research, 2017, Vol. 7, No. 5
M.S. Sadiq 1 , I.P. Singh 1 , A. S leiman 2 , M.A. I ah 3 , M.S. Umar 4 , M.A. Ma de 5 , A.T. Lawal 5 , H. Sallaw 6
International Journal of Aquaculture, 2015, Vol. 5, No. 45
Ukpong E E 1 , Jacob D E 1 , Nelson I U 2 , Jackson S E 1
International Journal of Molecular Ecology and Conservation, 2015, Vol. 5, No. 6
Daniel K S 1 , Jacob D E 1 , Udeagha A U 2
International Journal of Molecular Ecology and Conservation, 2015, Vol. 5, No. 7
Baruwa O I 1 , Masuku M B 2 , Alimi T 1
International Journal of Horticulture, 2015, Vol. 5, No. 10
Agunbiade  B O , Mafimisebi T E , Ikuemonisan E S
Rice Genomics and Genetics, 2015, Vol. 6, No. 5
I.U. Nel on 1 , U. I. Udoak an 2 , D.E. Jacob 2
International Journal of Molecular Ecology and Conservation, 2015, Vol. 5, No. 5
Jacob D E 1 , Nelson I U 2 , Udoakpan U I 1 , Etuk U B 1
International Journal of Molecular Ecology and Conservation, 2015, Vol. 5, No. 4
D.E. Jacob 1 , I.U. Nel on 2
International Journal of Molecular Ecology and Conservation, 2015, Vol. 5, No. 2
D.E. Jacob 1 , E.A. Eniang 1 , I.U. Nel on 2 , U.I. Udoak an 1
International Journal of Molecular Ecology and Conservation, 2015, Vol. 5, No. 1
Samuel Oluwaseyi Olor nfemi 1 , Emmanuel Adebayo Adew nmi 2
International Journal of Marine Science, 2013, Vol. 3, No. 33
Daniel Jacob, Edem Eniang, Ubong Udoak an, Imaobong Nel on
International Journal of Molecular Ecology and Conservation, 2013, Vol. 3, No. 5