Articles published with Oleic acid
Elsayed E Hafez 1 , Usama M 2 , Ubdul -Raho f 2 , Salahedin G Ali 2 , Elsayed K Bakhiet 2
Genomics and Applied Biology, 2013, Vol. 4, No. 2
Song Chen, Jiefu Zhang, Huiming P , Aijuan Shen, Xiaoying Zho , Weihua Long, Maolong H , Cunkou Qi
Plant Gene and Trait, 2011, Vol. 2, No. 3