Articles published with QTL
yu ren, Jinghua L , Shaohua H ang, Zhiqun Zhang, Xia Kong
Molecular Plant Breeding, 2019, Vol. 10, No. 5
Lijuan H ang 1,2 , Xirui Y an 1,2 , Xinyi W 1 , Ying Wang 1 , Xiaohua W 1 , Baogen Wang 1 , Zhongfu L 1 , Guojing Li 1 , Pei X 1
Molecular Plant Breeding, 2019, Vol. 10, No. 2
Zhang Ch nxiao 1 , Li Sh fang 1 , Jin Fengx e 1 , Liu Wen ing 1 , Li Wanj n 2 , Li Xiaoh i 1
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 8
Zeng Wei 1 , Cai Zhongq an 3 , Wang Yongliang 1 , Jiang Qig i 1 , Wang J n 1 , Li Sh rong 1 , Peng  L 1 , Qin Baoxiang 1,3 , Chen Bao han 1,2 , Li Rongbai 1,3 , Luo Jijing 1,2
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 12
Takuya Morimoto 1 , Koki Yonem hi 2 , Hironori Ohni hi 2 , Kiyoshi Banno 3
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2014, Vol. 4, No. 2
Zhang Y han 1 , Naghabushana K. Nayid 2 , Margaret Y. Gr ber 3
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 11
Isaac Bim ong, Baboucarr Manneh, Raafat El-Namaky, Faty Diaw, Nana Kofi Abaka Amoah, Bakary Sanneh, Kanfany Ghi lain, Abdulai Sow, R.K. Singh, Glenn Gregorio, Jean Berchmans Bizimana, M. Wo erei
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 9
Dewei Yang 1,2 , Yadong Zhang 1 , Zhen Zh 1 , Tao Chen 1 , Qingyong Zhao 1 , Shu Yao 1 , Ling Zhao 1 , Wenyin Zh 1 , Cailin Wang 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 13
Ruye L o 1,4 , Pengtao Gong 2,4 , Degang Zhao 1 , Xueyi Li 3
Legume Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 3
Shikai H , Hongjian Tao, Qian Qian, Longbiao G o
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 7
Xiaolei Tan 1,2 , Xiuhong X 1 , Nuanchun Wang 3 , Xingwei Zhang 1 , Jie Ren 1 , Bingguang Xiao 4 , Jialai X 3 , Weifeng Wang 1 , Chuanyi Wang 1 , Xianwei Hao 1,2 , Zhongfeng Zhang 1
Plant Gene and Trait, 2012, Vol. 3, No. 6
Ya'nan S n 1 , Huaihai L an 2 , Zhaoming Qi 1 , Dapeng Shan 4 , Chunyan Li 1,2 , Guohua H 2,3 , Qingshan Chen 1
Legume Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 1
Huijuan Li 1,2 , Yuchun Rao 1 , Yaolong Yang 1 , Yujia Leng 1 , Lichao H ang 1 , Guangheng Zhang 1 , Jiang H 1 , Longbiao G o 1 , Zhenyu Gao 1 , Li Zh 1 , Guojun Dong 1 , Jian Li 1 , Meixian Yan 1 , Qian Qian 1 , Dali Zeng 1
Rice Genomics and Genetics, 2011, Vol. 2, No. 3
Liping Zhang 1,2 , Xiaoqin X 1,2 , Chanping Zhao 1,2 , Fuhua Shan 1 , Shaohua Y an 1 , Hui S n 1
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 13
Zhaobin Jing 1,2 , Yanying Q 3 , Chen Y 1 , Dajian Pan 1 , Zhilan Fan 1 , Jianyou Chen 1 , Chen Li 1
Molecular Plant Breeding, 2010, Vol. 1, No. 1