Articles published with Resistance gene
Yike Li 1 , Zhanwang Zh 1 , Hanwen Tong 1 , Chenguan Feng 1 , Fuhao Ning 1 , Ling Chen 1 , Juan Zo 1 , Yuqing Zhang 1 , Lijun Yang 2 , Chunbao Gao 1, 3
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 2
Shen Chen 1 , Jie Zhong 1,2 , Xiaoyuan Zh 1 , Jianyuan Yang 1 , Shengyuan W 1 , Liangying Dai 2 , Liexian Zeng 1
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 9
Dequan S n, Yulin H , Lubin Zhang, Yiwei Mo, Jianghui Xie
Molecular Pathogens, 2010, Vol. 1, No. 1
Xu Xiang 1 , Zhan'ao Deng 2 , Qifa Zheng 3 , Cunxian Chen 3 , Frederick G. Gmitter Jr 3
Bioscience Methods, 2010, Vol. 1, No. 1