Articles published with Sequence alignment
Lili Wang, Qiang Peng, Jiali Li, Dashuang Zhang, Jianqiang W , Xue Jiang, Susong Zh
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 12
Maosheng Li 1,2 , Qian Zho 3 , Junjiao Ping 2 , Zhen Zhang 2 , Gang Qian 2
Triticeae Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 1