Articles published with Sweet sorghum
Jinwang Li, Qiuling Chen, Peng Chen, Oujing Li, Jianpeng Lv, Xiafei D an, Feng L o, Jianming Gao, Shoujun S n, Zhongyou Pei
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 1
C. Olweny 1,2,4 , J. Jamoza 2 , M.M. Dida 3 , W. Kimani 4 , J. Nj g na 4 , D. Githae 4 , B. Kiawa 4 , N. Yao 4 , L. Ko ambo 5 , C. Sally 6 , P. Okori 1
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 6