Articles published with Tolerance
Yan Li 1 , Jing Ko 1 , Tetsuo Takano 2 , Shenkui Li 1 , Yuanyuan B 1
Molecular Soil Biology, 2017, Vol. 8, No. 1
B. M. Nahid H ain 1 , Soleh  Akram 1 , Sharif-Ar- Raffi 1 , David J. B rritt 2 , Mohammad Anwar Ho ain 1
Plant Gene and Trait, 2016, Vol. 7, No. 11
Jiangpo Chen 1 , Testuo Takano 2 , Shenkui Li 1 , Yuanyuan B 1
Molecular Soil Biology, 2016, Vol. 7, No. 5
Boopathi M N 1, 2 , Sathish S 1 , Kavitha P 1 , Dachinamoorthy P 1 , Ravikesavan R 3
Cotton Genomics and Genetics, 2016, Vol. 7, No. 2
Jane M thoni, J.N. Kabira
International Journal of Horticulture, 2016, Vol. 6, No. 12
Hamdia M. Abd El Samad, Shaddad Shaddad M A K
Triticeae Genomics and Genetics, 2016, Vol. 7, No. 2
Olawuyi  Olaw yi O J 1 , Bello O B 2 , Abioye A O 1
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 1
Isaac Bim ong, Baboucarr Manneh, Raafat El-Namaky, Faty Diaw, Nana Kofi Abaka Amoah, Bakary Sanneh, Kanfany Ghi lain, Abdulai Sow, R.K. Singh, Glenn Gregorio, Jean Berchmans Bizimana, M. Wo erei
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 9
Xinxin Zhang 1 , Hui Wang 1 , Shenkui Li 1 , Tetsuo Takano 2
Molecular Soil Biology, 2014, Vol. 5, No. 3
Shikai H , Hongjian Tao, Qian Qian, Longbiao G o
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 7
Mohammad Rafiqul I lam 1,2 , Glenn Borja Gregorio 1 , Md. Abdus Salam 2 , Bertrand C. Y. Collard 1 , Rakesh Kumar Singh 1 , Lutful Ha an 3
Molecular Plant Breeding, 2012, Vol. 3, No. 10
Chao Dong, Furong X , Cuifeng Tang, Xinxiang A, Enlai Zhang, ayun Yang, Feifei Zhang, Tengqiong Y , Luyuan Dai
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 6
Xiaofei Tang 1 , Lijun Li 1 , Mingjie Gao 1 , Zhe Yang 1 , Guofeng P 1 , Lei Zhang 1 , Lai Wei 2
Legume Genomics and Genetics, 2011, Vol. 2, No. 3