Articles published with Varieties
S.D. Shikhamany, J.N. Kalbhor, T.S. Shelke, T.S. M ngare
International Journal of Horticulture, 2018, Vol. 8, No. 18
Samuel Agele, Peter Aiyelari, Babadele Fam wag n, Jibola Adegboye, Elizabeth Oyeneyin
International Journal of Horticulture, 2018, Vol. 8, No. 13
S. Shikhamany, J. Kalbhor, T. Shelke, T. M ngare
International Journal of Horticulture, 2018, Vol. 8, No. 10
Chinniah Sekhar 1 , N.  Venkate an 2 , A.  Vidhyavathi 1 , M.  M r gananthi 3
International Journal of Horticulture, 2017, Vol. 7, No. 30
Lakshman De
International Journal of Horticulture, 2017, Vol. 7, No. 22
Oladeji O O 1 , Okoruwa V O 1 , Ojehomon V E T 2 , Diagne A 3 , Obasoro O A 1
Rice Genomics and Genetics, 2015, Vol. 6, No. 7
Shruti Wankhede 1 , R. P. Gajbhiye 2
International Journal of Horticulture, 2013, Vol. 3, No. 9
Xiantao Ai, Xueyuan  Li, Junduo  Wang, Juyun  Zheng , Hong  Sha, Tuerxunjiang , Likun  D o, Ming  Mo
Cotton Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 2
Rongbai Li 1,5,6 , Lishu Li 1,6 , Sumei Wei 2 , Yanping Wei 3 , Yingzhi Chen 1,5,6 , Delang Bai 4 , Lang Yang 1 , Fengkuan H ang 2 , Weili L 1 , Xiangjun Zhang 1 , Xiaoyong Li 5 , Xinqing Yang 5 , Yuanwen Wei 1
Molecular Entomology, 2010, Vol. 1, No. 1