Articles published with Vitis amurensis
Quan Zhao 1,2 , Fei He 1 , Reeves J Malcolm 3 , Pan Qi hong 1 , Changqing D an 1 , Jun Wang 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 31
Xiangnan Ji 1 , Bo Li 3 , Wen Zhang 2 , Chengjun Yang 3 , Jun Wang 1
Molecular Plant Breeding, 2012, Vol. 3, No. 3