Articles published with Barley
Maosheng Li 1,2 , Qian Zho 3 , Junjiao Ping 2 , Zhen Zhang 2 , Gang Qian 2
Triticeae Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 1
Rongxi Zho , Ying W , Hongda Zo , Shengzhong S , Shipeng Li, Xiaohui Shan, Hongkui Li , Yaping Y an
Maize Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 1