Articles published with Mosquitocidal activity
Liu Zhaoxia 1 , Li Mingwei 1 , Wu Songqing 1,2 , Ye Wenh i 1 , Yu Xiongze 1 , Lin Qi qi 1 , Guan Xiong 1 , Zhang Lingling 1
Bt Research, 2014, Vol. 5, No. 5
Ana Cristina Silva Pinto 1 , Karla Lagos Nog eira 1 , Francisco Celio Maia Chave 2 , Luis Vilmar So za da Silva 3 , Wanderli Pedro Tadei 1 , Adrian Martin Pohlit 4
Journal of Mosquito Research, 2012, Vol. 2, No. 1