Articles published with Upland cotton
H. M. Ranganatha 1 , Shreekanth S Patil 3 , Manjula S M 3 , Arvindkumar B N 2
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 10
Xiantao Ai, Xueyuan  Li, Junduo  Wang, Juyun  Zheng , Hong  Sha, Tuerxunjiang , Likun  D o, Ming  Mo
Cotton Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 2
Jiangrong Lei, Xiaorong Li, Dongmei Wang, Lin Shao, Xiaowei Wei, Leping H ang
Cotton Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 1