Articles published by Susong Zhu
Lili Wang, Qiang Peng, Jiali Li, Dashuang Zhang, Jianqiang Wu, Xue Jiang, Susong Zhu
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 12