Articles published by Shurong Ma
Shurong Ma, Weidong Xu, Qi Qi, Yun Li, Meiyu Shi, Shenkui Liu
Molecular Soil Biology, 2018, Vol. 9, No. 1
Shurong Ma, Qian Lu, Meijiao Zhang, Shenkui Liu
Molecular Soil Biology, 2015, Vol. 6, No. 2