Articles published by Yang Deguang
Li Shufang, Zhang Chunxiao, Li Wanjun, Wang Huan, Yang Deguang, Li Xiaohui
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 11