Articles published by Haifei Mou
yanyan Wu, Qinglan Tian, Jieyun Liu, Yongcai Huang, Weihua Huang, Xiuzhong Xia, Xinghai Yang, Haifei Mou
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 13