Articles published by Jinteng Cui
Jing Liang, Li Wang, Rong Ding, Jinteng Cui, Kezhong Zhang
Molecular Plant Breeding, 2019, Vol. 10, No. 4
Jinteng Cui, Bingxu Chen, Yingyao Shi, Rong Zhang, Hui Wang, Yiliang Qian, Haiyan Liu, Linghua Zhu, Zhikang Li, Yongming Gao
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 1