Articles published by Nana Liu
Xiaofeng Wang, Nana Liu, Kongshu Ji
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2012, Vol. 2, No. 2