Articles published by Nan Zhang
Zhenhua Ma, Huayang Guo, Nan Zhang, Zemin Bai
International Journal of Aquaculture, 2013, Vol. 3, No. 13
Hongwei Liu, Qi Tang, Yanfang Yang, Nan Zhang, Deyou Qiu
Medicinal Plant Research, 2012, Vol. 2, No. 1