Articles published by Jing Wan
Jing Wan, Jun Xu, Mingyan Yang, Zhende Yang, Qinghe Huang, Shufang Zhao
Legume Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 2
Jing Wang, Liwei Zhang, Chunyan Liu, Yuhua Li, Qingshan Chen, Guohua Hu
Computational Molecular Biology, 2011, Vol. 1, No. 2