Articles published by Weifeng Wang
Xiaolei Tan, Xiuhong Xu, Nuanchun Wang, Xingwei Zhang, Jie Ren, Bingguang Xiao, Jialai Xu, Weifeng Wang, Chuanyi Wang, Xianwei Hao, Zhongfeng Zhang
Plant Gene and Trait, 2012, Vol. 3, No. 6