Articles published by Lijuan Pan
Xiaoyuan Chi, Qingli Yang, Lijuan Pan, Yanan He, Mingna Chen, Yuan Gao, Shanlin Yu
Genomics and Applied Biology, 2010, Vol. 1, No. 2
Xiaoyuan Chi, Mingna Chen, Qingli Yang, Ya'nan He, Lijuan Pan, Yuan Gao, Shanlin Yu
Legume Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 3