Articles published by Shixing Guo
Rongxian Huang, Zhikang Tang, Shixing Guo, Yingze Niu
Genomics and Applied Biology, 2012, Vol. 3, No. 1