Articles published by Degang Zhao
Ruye Luo, Pengtao Gong, Degang Zhao, Xueyi Liu
Legume Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 3
Zhiguang Shi, Pengtao Gong, Degang Zhao, Shenkui Liu, Xuanjun Fang
Cotton Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 2
Tuo Zeng, Shenkui Liu, Ruye Luo, Pengtao Gong, Degang Zhao, Xuanjun Fang
Legume Genomics and Genetics, 2011, Vol. 2, No. 2
Dong Yu, Haibing Wu, Wentao Yang, Pengtao Gong, Youzhi Li, Degang Zhao
Plant Gene and Trait, 2010, Vol. 1, No. 4