Articles published by Shengyuan Wu
Shen Chen, Jie Zhong, Xiaoyuan Zhu, Jianyuan Yang, Shengyuan Wu, Liangying Dai, Liexian Zeng
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 9