Articles published by Shilai Zhang
Lijuan Li, Jing Cai, Shilai Zhang, Li Wang, Fengyi Hu
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 11