Articles published by Xiantao Ai
Xiantao Ai, Xueyuan  Li, Junduo  Wang, Juyun  Zheng , Hong  Sha, Tuerxunjiang , Likun  Duo, Ming  Mo
Cotton Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 2