Articles published by Guanghui Zhang
Yun Yang, Junwen Chen, Ming Zhao, Cuiting Li, Zhengui Meng, Jianjun Wang, Zhongjian Chen, Guanghui Zhang, Shengchao Yang
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 21