Articles published by Jun Wang
Quan Zhao, Fei He , Reeves J. Malcolm , Pan Qiuhong, Changqing Duan, Jun Wang
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 31