Articles published by Zhuoming Liu
Liu Xie , Wenfei Zhang , Jiaxin Quan , Zhuoming Liu , Dawei Ye , Youzhi Li , Xuanjun Fang
Molecular Soil Biology, 2010, Vol. 1, No. 1
Zhuoming Liu, Shenkui Liu, Youzhi Li, Xuanjun Fang
Bioscience Methods, 2010, Vol. 1, No. 2