Articles published by Youzhi Li
Zhaodong Liang, Hao Zhong, Yan Zhou, Youzhi Li
Bt Research, 2011, Vol. 2, No. 1
Liu Xie , Wenfei Zhang , Jiaxin Quan , Zhuoming Liu , Dawei Ye , Youzhi Li , Xuanjun Fang
Molecular Soil Biology, 2010, Vol. 1, No. 1
Dong Yu, Haibing Wu, Wentao Yang, Pengtao Gong, Youzhi Li, Degang Zhao
Plant Gene and Trait, 2010, Vol. 1, No. 4
Zhuoming Liu, Shenkui Liu, Youzhi Li, Xuanjun Fang
Bioscience Methods, 2010, Vol. 1, No. 2