Articles published by Yingping Dong
Xianqun Huang, Minhua Jiang, Jian Chen, Zhenyu Zhu, Li Li, Yingping Dong, Zhongping Lin
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 5