Articles published by Lihui Zhou
Mengxiang Tian, Tao Chen, Yadong Zhang, Zhen Zhu, Ling Zhao, Qingyong Zhao, Lihui Zhou, Yanping Wang, Cailin Wang
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 8
Cailin Wang, Yadong Zhang, Zhen Zhu, Tao Chen, Ling Zhao, Jing Lin, Lihui Zhou
Rice Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 2